Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je na prvním místě. Jste-li mým zákazníkem, odběratelem e-mailových novinek nebo návštěvníkem mého webu, chci vás ujistit, že zajišťuji ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů dle níže popsaných postupů pro ochranu osobních údajů tak, aby byly v souladu se zásadami, zákony, právy i nařízeními vztahujícími se k ochraně osobních údajů GDPR.

Kdo jsem – kdo bude spravovat vaše osobní údaje? 

Dominika Staňková Chválová
Na Císařce 3239/1 Praha 150 00
IČO: 03712788

Spravuji web: https://dominikaschvalova.cz/

Kontaktní údaje

Kontaktovat mne můžete přes e-mail:  dominikachvalova.mf@seznam.cz
nebo telefonicky: + 420 720 414 786

Prohlášení

Prohlašuji, že coby správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, a to zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Vaše osobní údaje budu zpracovávat na základě platného právního důvodu – zejména oprávněného zájmu, uděleného souhlasu, naplňování smluvního vztahu či zákonné povinnosti dle článku 13 GDPR – informační povinnost – ještě před zahájením zpracovávání osobních údajů. Akceptuji plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jakožto správce ručím za to, že bez vašeho výslovného souhlasu neposkytnu vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany. Jak budou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jakou dobu, to určuji coby správce. K údajům mohou mít přístup partneři / zpracovatelé, kteří mi se zpracováním budou nápomocni, viz. specifikace dále.

​Rozsah osobních údajů a možné účely zpracování

​Zpracováváme vámi svobodně svěřené osobní údaje po dobu naší spolupráce, resp. vašeho zájmu za tímto účelem (pro naplnění následujících účelů): Poskytování služeb, plnění smluvního vztahu, vyřizování objednávky, včetně úhrad a doručení objednaných služeb – vámi poskytnuté údaje využíváme pro plnohodnotné poskytnutí služby, vedení účetnictví a evidenci daňových dokladů – fakturační údaje a údaje z rejstříků; za účelem marketingu a zasílání informací o projeveném oboru/tématu i obchodních sdělení po dobu, po kterou budete mít o informace zájem, tj. pokud se neodhlásíte od odběru, považuji, že o informace či sdělení máte stále zájem a jde o oprávněnou komunikaci. V každém mailu můžete použít odhlašovací odkaz.

Vaše osobní údaje uchovám po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu i pohyb a dobu strávenou na daných stránkách v souladu s informacemi uvedenými v Cookies nástroji. Používání cookies považuji za náš oprávněný zájem, abychom pro vás byli co nejlepším partnerem a obsluhovali vás co možná nejlépe – vždy na základě vašeho souhlasu a rozsahu, který jste na webu sami odsouhlasili. Web lze prohlížet i bez udělení souhlasu, Cookies lze v předvolbách také zakázat.

Maximální zabezpečení

Dle svých možností maximálně chráníme vaše osobní údaje v souladu s technickým rozvojem s cílem zajistit jim maximální bezpečí a používáme opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů dle našich nejlepších technických možností.

​Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup spolupracovníci, zejména pro zajištění technických operací, které nedokáži zajistit vlastními silami. Vybíráme však spolehlivé partnery jako je Ecomail/ SmartEmail// MailerLite/ Mailchimp, Juicyfolio, Facebook, Google, poskytovatel hostingu a registrátor domény, daná účetní, webmaster a v budoucnu možná další odborníci či aplikace, které budou zlepšovat poskytované služby, avšak za předpokladu dodržení obdobných pravidel. Dle stejných pravidel budu vybírat i případné další externí partnery či zpracovatele, kteří v budoucnu mohou rozšířit náš tým;

Jaká jsou vaše práva?

Vaším právem je právo na výmaz (být zapomenut), změnu, úpravu i doplnění údajů. Na změny si vyhrazuji prostor 30 pracovních dní, pokud není stanoveno jinak některou ze zákonných povinností. V případě, že budete mít pocit, že s vašimi údaji nakládám neadekvátně, můžete se obrátit na kompetentní úřad.